Stallet som kan växa

Ett lättmonterat modulstall. Efter att första boxen monterats kan ytterligare moduler, till en lägre kostnad, byggas på direkt eller efter en tid när behov finnes.

Systemstall Årjäng
Hämnäs Nytomt
672 93 ÅRJÄNG
Tel: 0573-126 00
Mobil: 076 - 12 600 18
E-post: info@systemstall.se
Producerad av