Utestall av Systemstall Årjäng

Längden på stallet kan anpassas efter kundens önskemål.
En rejäl konstruktion borgar för lång livslängd på Ert nya stall.
Allt stål som levereras är galvat.
Den spontade planken levereras obehandlad.
Öppningsbara, galvade fönster.