Mysenstall

Stallet som kan växa!

Lättmonterat modulstall. Efter att första boxen monterats kan ytterligare moduler, till en lägre kostnad, byggas på direkt eller efter en tid när behov finnes.